skip to Main Content

MLADI U BH. DIJASPORI POKRENULI PROJEKAT

Svjetski savez dijaspore Bosne i Herceovine (SSDBiH) i Savez bosanskohercegovačkih udruženja u Danskoj (SBHUD) su u saradnji sa Erasmus+ programom i InterCollege organizacijom, realizovali sastanke mladih BH. dijaspore i radionice za obuku Youthpass trenera. Na kraju prvog dijela projekta pod nazivom „Groving roots“ učesnici su donijeli zajednički zaključak da je potrebno oformiti Forum mladih bosanskohercegovačke dijaspore u sklopu već postojećeg Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hervegovine.

Desetodnevni seminar, održan u Danskoj (Sletetstan), dio je „Growing roots“ projekta koji se nastavlja u aprilu tekuće godine. U toku drugog dijela projekta planirano je da mladi porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a nastanjeni u pet stranih zemalja, zajedno rade na promociji kulture i tradicije Bosne i Hercegovine u gradovima Kraljevine Danske.

-Naša ideja je napraviti zajedničku aktivnost sa drugim udruženjima i savezima iz drugih država. Prvi put smo pokušali umrežiti druge saveze u zajedničke projekte gdje bismo potražili sredstva od Europske Unije (EU), tačnije od Erasmus+ programa koji uglavnom daje podršku projektima mladih. Sama inspiracija došla je od Svjetskog prvenstva BH dijaspore u fudbalu i od folklora. Željeli smo napraviti nešto profesionalnije i bolje, jedan projekat koji će povezati mlade i obrazovane na jednom mjestu i omogućiti nam da zajedno stvorimo određene uslove za rad na očuvanju našeg identiteta. To nam je bio cilj a mladi ljudi su uvijek inspiracija. Projekat smo prvi put predstavili u Italiji Glavnom odboru SSDBiH. Nakon toga nama se javila organizacija InterCollege i ponudila saradnju pri apliciranju na Erasmus+, rekao je Edin Hajder, jedan od inicijatora porjekta i član Upravnog odbora SSDBiH.

Osim pokretanja inicijative za stvaranje Foruma mladih u SSDBiH, predloženo je da se uspostave bolje veze i odnosi sa nevladinim sektorom (NVO) u Bosni i Hercegovini. Na tu temu će biti organizovan omladinski kamp na Vlašiću čiji će učesnici biti mladi BH dijaspore i mladi iz NVO sektora u Bosni i Hercegovini.

Učesnici projekta su udruženja BH. građana registrovana u zemljama članicama EU ili zemljama kandidatima za članstvo u EU, a koja imaju registrovan Participant Identification Code (PIC broj) neophodan za učešće u projetima Europske Unije.

-Imali smo kratak period između predstavljanja projekta različitim organizacijama i samog apliciranja na projekat, pa možda zbog toga nismo imali više zainteresovanih zemalja. Svoje interesovanje su pokazala udruženja iz Austrije, Njemačke, Holandije i Turske, a imamo naravno Dansku kao domaćina projekta. Italija je također u ovom projektu, ali zbog tehničkih problema nisu mogli poslati učesnike za prvi dio programa, objasnio je Rufad Šećerbegović, koordinator projekta i član Upravnog odbora SBHUD-a.

Kako organizatori objašnjavaju, glavni cilj projekta je povezivanje organizacija koje rade sa mladima kao i samih mladih ljudi koji žive u stranim zemljama a imaju korijene iz Bosne i Hercegovine. Glavne teme projekta su multikulturalnost i integracija. Kroz diskusiju o ovim temama nastoji se stvorili slika o postojećim problemima mladih u dijaspori, razgraničiti integracija od asimilacije kao i stvoriti određeni program rada sa mladima što bi udruženjima olakšalo djelovanje.

-Nakon prvog dijela projekta možemo reći da smo jako zadovoljni entuzijaznom koji su učesnici pokazali. Posebno bih pohvalio ekipu studenta iz Turske. Zaista jedan lijep primjer kako treba pristupati ovakvim projektima. Odgovorno i aktivno su odradili sve od same prijave na projekat, razmjene informacija o učenicima pa do samog učešća gdje su pokazali određeni nivo zrelosti u komunikaciji i djelovanju, istakli su organizatori, te dodali kako smatraju da će drugi dio projekta u aprilu pokazati da ovakve projekte možemo raditi i u budućnosti i da se možemo povezivati širom Europe.

Učesnici su na kraju, osim prelijepih iskustava, sa sobom ponijeli i Youthpass certifikat koji je potvrda stečenih vještina za rad sa mladima. Certifikat odobrava Erasmus+ program i prihvaćen je u Europskoj Uniji.

Komentari nekih od mladih učenika programa:

Benjamin Heleg, Austrija: -Kroz projekat sam dobio novu perspektivu i uspio sam dublje ući u problematiku mladih koji razvijaju jedinstven identitet i saznao sam o situacijama kroz koje prolaze. Ovo je veoma važan projekat jer mislim da će uspjeti pomoći mladima da bolje razumiju vrijednosti multikulturalizma, globalizacije i njihovog identiteta.

Sabin Jusufović, Turska: -Projekat za mene predstavlja jedno veliko iskustvo. Od samog početka sam veoma sretna što imam priliku da učestvujem, upoznam naše ljude i da međusobno podijelimo iskustva koja smo stekli tokom svog boravka izvan Bosne i Hercegovine. Bogatstvo je znati da na svim stranama svijeta ima ljudi koji vole svoju domovinu i koji su spremni na saradnju kako bismo što više doprinijeli njenom jačanju i razvoju.

Haris Jusupović, Njemačka: -Bosna i Hercegovina treba da iskoristi mlade kako u dijasporimtako i one koji još uvijek žive u našoj domovini. Mislim da je to najveći resurs koji imamo. Mi koji smo od nedavno postali dijaspora treba da radimo na uvezivanju i boljem razumijevanju mladih iz BiH i dijaspore jer imamo i jedno i drugo iskustvo. Mladi iz BiH mogu da budu primjer kako je moguć spoj različitih kultura, prevazilaženja jezičkih barijera i zajedničkim radom možemo ubrzati naš ulazak u EU.

Back To Top