skip to Main Content

Dodatnih 30 000 KM za medije iz budžeta Vlade TK

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je amandman na Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Amandmanom je predviđeno da se potrošačka jedinica „Mediji“, zbog povećanih troškova produkcije medijskih sadržaja, uveća za 30.000,00 KM, a s ciljem zadržavanja kao i unaprjeđenja kvaliteta medijskih projekata za čiju se realizaciju traži podrška Vlade Tuzlanskog kantona. Povećanje sredstava omogućit će i većem broju medija i neprofitnih organizacija koje se bave informisanjem da ostvare pravo na sufinansiranje projekata, a očekuje se i povećanje kvaliteta i samih medijskih sadržaja koji se u okviru projekata planiraju realizirati.

Back To Top