skip to Main Content

Softić danas ili sutra u Hagu

Agent BiH Sakib Softić trebalo bi danas ili najkasnije sutra da ode u Hag, gdje bi u pratnji holandskog advokata Fon van den Bizena trebalo da preda aplikaciju za reviziju presude po tužbi protiv Srbije.

Ishod sutrašnje vanredne sjednice Predsjedništva BiH ni na koji način neće uticati na odluku o predaji zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu po tužbi protiv Srbije.
Nikakve eventualno nove odluke ili stavovi ne mogu zaustaviti namjeru pravnog tima da preda zahtjev najkasnije do petka, 24. februara.

Sa Softićem bi, navodno, trebalo da putuje i direktor Instituta za istraživanje ratnih zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Rasim Muratović.

Back To Top