skip to Main Content

Bjelašnica: Najava edukacije o podizanju zelenih površina

U srijedu 22.marta 2017 u hotelu Bjelašnica na Bjelašnici, organizovati će se edukativna prezentacija o podizanju zelenih površina.

Cilj nam je da prisutne upoznamo s proizvodnjom navedenih materijala, uređenjem i održavanjem zelenih površina (sportskih terena, golf terena kao i zelenih površina pokraj autoputeva). Prezentovati ćemo sve materijale koji se koriste prilikom zasnivanja zelenih površina: profesionalne travne smješe, dugodjelujuća gnojiva, profi supstrati. Proizvodi su u skladu sa najvećim stadardima i zahtjevima u pogledu kvalitete. Namjenjeni su za široku upotrebu, za sportske terene, vrtove, parkove, brdovita područja, kao i za osunčana i manje osunčana područja, rekao je za naš portal Damir Zejnilović direktor Net Green doo.

Istog dana bit će predstavljeni profesionalni brendovi strojeva za košenje i prozračivanje travnjaka, sijačice i mašine za sjećenje travnog busena i dr.

Prezentaciju će održati stručni predavači iz EU, koji se 15 godina bave proizvodnjom,uređenjem i održavanjem zelenih površina.
Prezentacija će trajati od 09 – 15.30 časova (uvodna riječ, predstavljanje predavača, prezentacija materijala, diskusija) i nakon završene prezentacije biti će organizovano druženje sa prisutnim gostima uz svečani ručak.

 

Back To Top