skip to Main Content

U Doboj Istoku proglašeno stanje prirodne nesreće

Vodostaj na brani HA Modrac u 15,00 sati bio je 199,59 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje jutors u 07,00 u isto vrijeme nivo je viši za 19 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 76,10 m3/s.

Doboj Istok
Općinski štab civilne zastite Doboj lstok je donio Odluku o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće uzrokovane djelovanjem poplava i klizišta na prostoru cijele općine. U protekla 24 sata rijeka Spreča je poplavila oko 150 ha poljoprivrednog zemljišta.Vodotok Lukavica je poplavio jedan stambeni objekat sa pratećim pomoćnim objektima u MZ Lukavica Rijeka, uslijed čega je izvršeno izmještanie domaćih životinja vlasnika objekta. Uslijed intenzivnih padavina u protekla 24 sata, postoji bojazan za stanje objekata u zonama aktivnih klizišta.

Gračanica
Rijeka Spreča je u porastu, nivo na mjernom mjestu Karanovac iznosi 401 cm, a vodostaj kada se proglašavaju redovne mjere odbrane od poplava je 300 cm. Poplavljeno je oko 80 ha poljoprivrednog zemljišta.

Kalesija
Rijeka Spreča se izlila iz svoga korita i tom prilikom poplavila oko 70 ha poljoprivrednog zemljišta. Svi ostali vodotoci su u porastu.

Gradačac
Od OSCZ Gradačac primljena je obavijest da je vodovod Vučkovci, izvorište Domažići poplavljen, te da se voda može koristiti samo za tehničku upotrebu.

Srebrenik
Trenutno stanje nije alarmantno, sve putne komunikacije su prohodne. Poplavljeno je oko 10 ha poljoprivrednog zemljišta u naselju Špionica.

Živinice
Prati se situacija, pod vodom je oko 10 ha poljoprivrednog zemljišta u mjestu Dubrave.

Banovići
Zabilježen je porast svih vodotoka, pa je tako ugrožen regionalni put Ribnica Zavidovići kod jezera Breštica.

Back To Top