skip to Main Content

Delić: Moramo vršiti veći pritisak na GIKIL

“Oko 14,00 došlo je do prestanka rada vakum sistema (sisaljke) na koksnoj bateriji.
Problem je trajao oko jedan sat. Došlo je do oslobađanja većih kolicija dimnih gasova u atmoferu. Radi se o incidentnoj situaciji koja se ne smije tolerisati, te je obaviještena i nadležna inspekcija.
Stavio sam direktnu primjedbu rukovodstvu GIKIL zbog činjenice da nismo blagovemeno obaviješteni o incidentu.
Situacija je sad pod kontrolom, bio sam direktno kod koksne baterije i uvjerio se da nema opasnosti po zdravlje i život građana.
I ovo je potvrda da u GIKILu imamo značajne probleme u funkcionisanju, te da moramo vršiti znatno veći pritisak na odgovorne da provode mjere zaštite i modernizacije, a posebno da aktivno komuniciraju sa građanima”, napisao je na svom blogu Edin Delić načelnik općine Lukavac.

Back To Top