skip to Main Content

Arslantepe – svjedočanstvo ključnih etapa historije

Arheološko nalazište Arslantepe nalazi se u ravnici Malatya, sedam kilometara udaljeno od centra grada i 15 kilometara od desne obale Eufrata. Radi se o hramu koji se prostire na četiri hektara, visok je oko 30 metara, dominira ravnicom. Prema arheološkim nalazima ovo područje je naseljavano stoljećima, oko 5.000 godina prije naše ere do kasnog 11. stoljeća. Arheološko nalazište Arslantepe nalazi se na UNESCO-ovoj privremenoj listi svjetske baštine. Duga historija lokaliteta Arslantepe, koji se nalazi na raskrsnici glavnih civilizacija Bliskog istoka, otkriva ključne događaje i procese promjena u vezi s savremenim zbivanjima u Mezopotamiji, Anadoliji i Južnom Kavkazu. Opsežna iskopavanja koja je više od 50 godina provodila talijanska arheološka ekspedicija Sveučilišta Sapienza iz Rima, otkrile su bogate materijalne ostatke brojnih civilizacija koje su se smjenjivale na ovom lokalitetu. Sve to čini nalazište Arslantepe izuzetnim svjedočanstvom ključnih etapa historije čovječanstva, od stvaranja hijerarhijskih društava, prvih centraliziranih političkih i privrednih sistema, porijekla administracije te uspona kontrole ljudskog rada. Lokalitet zapravo otkriva mnoštvo detalja o porijeklu moći i države.

Iskopavanja su otkrila velike i monumentalne arhitektonske građevine, kompleks javnih objekata izgrađenih od opeke napravljene od blata i međusobno povezanih na oko 2.000 metara kvadratnih koje su jako dobro očuvane i predstavljaju prvi primjer javne palače iz druge polovice 4. stoljeća p.n.e. Palača, sastavljena od dva hrama, skladišnog kompleksa, administrativnih cjelina s hiljadama stropova napravljenih od, dvorana za zabavu, monumentalnih vrata, hodnika i dvorišta, ima zidove od cigle napravljene od blata, još uvijek prekrivene izvornom bijelom žbukom. Na tri mjesta u objektu pronađene su odlično sačuvane zidne slike u crvenoj i crnoj boji sa motivima figura u izvornom stilu. Pronađeno je više od 4.000 predmeta, a mnogi od njih su izloženi u obližnjem Arheološkom muzeju Malatya, dok je dio zbirke izložen u Muzeju anadolskih civilizacija u Ankari. Arheološko nalazište Arslantepe nalazi se na UNESCO-ovoj privremenoj listi svjetske baštine.

Back To Top