skip to Main Content

Federalni parlament podržao gradnju ceste preko Tuzle

Federalni parlament usvojio je prijedlog da brza cesta Sarajevo – Beograd ide preko Tuzle, javlja Patria.

Već nekoliko mjeseci spominje se brza cesta koja bi povezala glavne gradove Bosne i Hercegovine i Srbije. Spominje se više pravaca kojim bi mogla proći ova cesta. Strateškim dokumentima predviđena su tri moguća pravca. Jedan od njih bila bi brza cesta od Istočnog Sarajeva, Sokoca, Rogatice, pa do graničnog prelaza Vardište. Drugi mogući pravac je od Doboja, preko Tuzle i Zvornika za Loznicu, i treći pravac, od Vukosavlja do Brčkog i od Brčkog do Bijeljine.

Iz RS-a su ranije rekli da su sve tri mogućnosti za njih prihvatljive.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić ranije je reko da bi najsvrsihodnija trasa bila ona koja bi povezala Sarajevo preko Žepča, Tuzle i Bijeljine sa Beogradom, jer bi toj trasi inkliniralo više od 700.000 ili 800.000 ljudi.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović smatra da je ipak ovu cestu bolje graditi od Sarajeva preko Sokoca i Rogatice na Višegrad.

Federalni parlament danas je usvojio prijedlog da se Sarajevo sa Bogradom poveže preko Tuzle. Da bi bio konačan, takav prijedlog moraju prihvatiti i iz drugog bh. entiteta. Riječ je o projektu koji će koštati nekoliko stotina miliona eura. Finansijska sredstva bh. vlasti će tražiti najvjerovatije kod međunarodnih banaka, piše NAP.

Back To Top