skip to Main Content

Zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom

S ciljem podsticanja zapošljavanja i samozapošljavanja osoba sa invaliditetom, Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona će u petak 15.09.2017. godine upriličiti tematsku konferenciju na ovu temu, na koj će učešće uzeti brojne organizacije i institucije koje se posljednjih godina bave ovim problemom, među kojima i predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Tuzlanskog kantona, resornih ministarstava te privrednika i privrednih subjekata koji se bave zapošljavanjem osoba sa invaliditetom.Na ovoj Konferenciji će biti predstavljeni svi programi i projekti, te uslovi i postupci za dodjelu bespovratnih sredstava za održavanje postojećeg i pokretanje novog biznisa osoba sa invaliditetom, od strane Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH.

Konferencija će se održati u petak 15.09.2017. godine sa početkom u 10,00 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli.

PROTOKOL

– 09,00 – 10,00 registracija učesnika
– 10,00 – 10,30 obraćanje gostiju i zvanica
– 10,30 – 11,30 prezentacija programa i projekata zapošljavanja i samozapošljavanja osoba sa invaliditetom
– 11,30 – 11,45 pitanja učesnika Konferencije                                                                                                                                                                                                                                                                                    -11,45 – 12,00 zaključci Konferencije

Back To Top