skip to Main Content

Nema uslova za nastavak rada NS RS

Kolegijum danas nije priihvatio zahtjeve opozicije, tako da će poslanici nastaviti da sprečavaju da se nastavi skupštinsko zasjedanje u Banjaluci. , saznaje BN televizija. Opozicioni poslanici smatraju da nema uslova da se nastavi sjednica NSRS.  Opozicija traži vraćanje revizorskih izvještaja u dnevni red sjednice Parlamenta Republike Srpske, koja je juče počela s radom i prekinuta nakon blokade poslanika Saveza za promjene koji traže poštovanje zakona i ustava.

Poslanički klubovi opozicionih stranaka Saveza za promjene uputili su Kolegijumu Narodne skupštine Republike Srpske da su suočeni u kontinuitetu od konstituisanja ovog saziva parlamenta sa brojnim kršenjima Poslovnika o radu,a u poslednje vrijeme i sa ozbiljnim nepoštivanjima zakona, pa i Ustava Republike Srpske.

Navode da su više puta pokušavali da se prekine sa ovakvom praksom kroz inicijative koje su pokretali tokom proteklih zasjedanja, ali nismo, kako navode, naišli na razumjevanje poslanika skupštinske većine iz stranaka vladajuće koalicije.

Nekoliko odluka u poslednje vrijeme potpuno su obesmislile dalje funkcionisanje Narodne skupštine Republike Srpske i ugrozile ustavnu ulogu najvišeg zakonodavnog organa koji je obavezan da donosi akta iz svoje nadležnosti na ustavan i zakonit način poštujući pravila utvrđena Poslovnikom o radu parlamenta.

“U cilju vraćanja djelovanja Narodne skupštine Republike Srpske u okvire Ustava, zakona i Poslovnika prinuđeni smo insistirati da se odmah i neopozivo realizuje minimum aktivnosti Narodne skupštine Republike Srpske koje će nas uvjeriti da svi poslanici iskreno žele promjenu koja će uvjeriti građane Republike Srpske da je najviši zakonodavni organ Republike Srpske primjer u poštivanju zakona i Ustava , a ne suprotno”, kaže se u dopisu poslaničkih klubova opozicionih stranaka.

Opozicija traži da se u dnevni red ovog redovnog zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske vrati tačka koja je usaglašena na sjednici Кolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske koja se tiče Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Кonsolidovanog godišnjeg finasijskog izvještaja Vlade Republike za korisnike Budžeta Republike Srpske za period 01.01.-31.12.2016.godine, kao i godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2017.godinu.

U obrazloženju ovog zahtjeva opozicija navodi da je nakon sačinjavanja Izvještaja o reviziji konsolidovanog izvještaja o izvršenju Budžeta u 2016.godini izvršen nezakonit i skandalozan pritisak na glavnog revizora Duška Šnjegotu da podnese ostavku pod prijetnjom njegove smjene iako je on po odredbama Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske glavni i neprikosnoveni autoritet za nezavisnu i na profesionalnim standardima utemeljenu reviziju finansijskih izvještaja subjekata javnog sektora.

Dalje navode da prema važećim zakonskim odredbama, nije postojao ni jedan ispunjen uslov za pokretanja postupka smjene ali je pod političkim pritiskom glavni revizor podnio ostavku i time manifestovao pristanak na nezakonitu intervenciju i političko modeliranje budućih revizorskih izvještaja. Time je po zakonu nezavisan i najviši institucionalni autoritet obavezan da uz primjenu isključivo zakonom definisanih profesionalnih standarda vrši reviziju finansijskih izvještaja i objavljuje nalaze o izvršenoj reviziji subjekata javnog sektora , ugrožen u svojoj nezavisnosti i profesionalnosti od evidentnog političkog pritiska odgovornih lica čiji su finansijski izvještaji bili podložni reviziji , a koji su ispoljavali javno nezadovoljstvo zvaničnim ocjenama i nalazima Glavne službe za reviziju.

“Nesporno je da je ostavka glavnog revizora faktičko stanje u skladu sa zakonom koje zahtjeva da se poštujući odredbe Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske preduzmu radnje oko njegovog razrješenja i izbora i imenovanja novog glavnog revizora, ali istovremeno to ne smije zaustaviti zakonske obaveze da se o izvršenim revizijama i Izvještajima Glavne službe za reviziju vrši rasprava u Narodnoj skupštini RS”, konstatuju u opoziciji.

Naglašavaju da Кolegijum mora poštovati Poslovnik, konstatovati da je Prijedlog iz Odbora za finansije o skidanju navedene tačke dnevnog reda donesen od nenadležnog odbora,i na osnovu ovog evidentnog stanja potpuno utemeljeno na odredbama Poslovnika Narodne skupštine vratiti ovu tačku dnevnog reda u prijedlog Dnevnog reda 21.redovne sjednice Narodne skupštine.

Takođe, traže da nadležni ministri dostave odgovore na sva poslanička pitanja za koje je prošao rok utvrđen Poslovnikom prije utvrđivanja dnevnog reda 21.redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, a na što su obavezni na osnovu poslovnika o radu i drugih skupštinskih akata.

Opozicione stranke traže da Кolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odmah i urgentno uputi zahtjev-urgenciju i upozorenje u institucije obavezne da obezbjede stupanje na snagu odluka odnosno svih akata usvojenih u Narodnoj skupštini Republike Srpske da urgentno i u razumno kratkom roku stvore uslove za objavu ovih odluka koje do sada nisu objavljene radi njihove pravosnažnosti i kao i da sa sadržajem zahtjeva-urgencije upozna javnost dostavljanjem kopije svim medijima.

Ukoliko se ne ispuni minimum navedenih prijedloga opozicioni poslanici smatraju da nisu stvoreni uslovi za nastavak 21.redovnog zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske.

Zahtjev kolegijumu su potpisali sefovi poslaničkih klubova SDS, PDP o NDP; kao i predstavnici SNS i RS.

(BN televizija)

Back To Top