skip to Main Content

Transformatorska stanica u Tuzli vrijedna 3.9 miliona KM

U srijedu 27.9., u Tuzli, u pogon je puštena transformatorska stanica TS 110/10(20) kV Tuzla 3 Slavinovići sa priključnim KV/DV 110 kV. Nosilac projekta izgradnje postrojenja, vrijednog 3.896.724,45 KM, je kompanija „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka. Lokacija se nalazi na desnoj strani magistralnog puta M4, na prostoru grada Tuzla, u naselju Slavinovići.

“Od momenta kad se pojavila potreba, gradnja je trajala 15 godina. Ne može se grad osloniti samo na jednu transformatorsku stanicu. Davno je projektovana i ova za istočni dio grada, ovdje u Slavinovićima. Bilo je dosta problema u realizaciji, ali evo ipak imamo investiciju vrijednu skoro četiri miliona konvertibilnih maraka. Dobili smo mnogo sigurnije snabdijevanje Tuzle električnom energijom. Sa dvije tranformatorske stanice, imamo siguran istočni dio grada, Slavinoviće i Simin Han, pa i susjednu općinu Kalesija, kada to zatreba. Ovo je veliki posao preduzeća Elektroprivreda i Elektroprijenos BiH, pa i Vlade Federacije BiH i jako važan za snabdijevanje Tuzle električnom energijom” izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

Današnjoj ceremoniji puštanja u rad, transformatorske stanice u naselju Slavinovići, prisustvovali su premijer Vlade Federacije BiH, članovi uprave preduzeća „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH, te predstavnici Vlade TK i kompanija koje su učestvovale u realizaciji ovog projekta.

Back To Top