skip to Main Content

Od sutra birajte prvo broj mrežne grupe

Korisnici u fiksnoj telefonskoj mreži poziv će uspostavljati tako što će prvo birati pozivni broj mrežne grupe kojoj pripada taj korisnik i njegov korisnički broj, bez obzira na mrežnu grupu iz koje zove. 

Ako iz Tuzle u fiksnoj mreži pozivate fiksni broj u Tuzli potrebno je da prvo birate pozivni broj 035.

Do ovih izmjena doći će u skladu sa novim pravilima koja je usvojila Regulatorna agencija za komunikacije BiH.

Back To Top