skip to Main Content

Salkić i Luger posjetili Potočare

Mr. Ramiz Salkić, potpredsjednik bh. entiteta RS susreo se u petak 6. oktobra 2017. godine u Srebrenici sa Klausom Lugerom, gradonačelnikom Grada Linza. U ovom austrijskom gradu danas živi preko 10.000 građana Bosne i Hercegovine, a u cijeloj regiji Gornje Austrije, čiji je Linz glavni grad, nastanjeno je preko 20.000 građana porijeklom iz naše zemlje. Oni su u najvećoj mjeri porijeklom iz Podrinja, Posavine i Bosanske Krajine, a nastanili su se u Austriji tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, u periodu 1992-1995. Tokom razgovora je kazano kako je bosanskohercegovačka zajednica najbolje integrisana zajednica useljenika u Austriji i da je ona dobar primjer drugim zajednicama. Istaknuto je kako imaju posebno važnu ulogu o organizaciji života u Gradu Linzu. Cijeneći da takav primjer treba biti poticaj još boljoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Austrije, Salkić i Luger su, nakon nedavnog susreta u Linzu, na obilježavanju godišnjice Genocida u Srebrenici, dogovorili uzvratnu posjetu i susret u Srebrenici. Nakon razgovora, posjetili su Memorijalni kompleks i šehidsko mezarje u Potočarima.

Back To Top