skip to Main Content

Fondacija Dogs Trust zabrinuta stanjem u prihvatilištu Prača

Predstavništvo Fondacije Dogs Trust u BiH zabrinuto je i potreseno najnovijim izvještajima o stanju u prihvatilištu Prača, te ovim putem javno poziva nadležne kantonalne, entitetske i državne veterinarske inspekcije da hitno izvrše inspekcijski nadzor i izvijeste javnost o svim aspektima stanja u ovom prihvatilištu, posebno što se tiče dobrobiti pasa i načina organizovanja prihvatilišta, te o eventualno poduzetim mjerama u skladu sa relevantnim zakonima BiH. Poziva nadležne institucije vlasti koje koriste ovo prihvatilište te firmu koja njime upravlja da hitno podnesu svoj izvještaj o stanju u prihvatilištu te eventualno poduzete mjere u cilju osiguravanja poštivanja relevantnih zakona BiH, posebno što se tiče dobrobiti životinja i načina organizovanja prihvatilišta.

Predstavništvo se također namjerava zvanično obratiti gore navedenim akterima po ovom pitanju i u direktnim kontaktima otvoriti ovo pitanje. Dodatno, pozivamo sve odgovorne građane da iskoriste svoja prava i od vlasti koji ih predstavljaju i upravljaju javnim budžetima zahtijevaju hitnu istragu, te sankcioniranje svakog kršenja relevantnih zakona, posebno onih koji se odnose na dobrobit životinja i organizaciju prihvatilišta. Predstavništvo će u ovom slučaju poduzeti sve što kao predstavništvo strane fondacije u okviru svog pravnog statusa i uloge može kako bi se osigurala dobrobit pasa, a što uključuje i direktni dijalog sa lokalnim akterima.

Back To Top