skip to Main Content

Obavještenje civilne zaštite Lukavac

U narednom periodu izviđački tim centra za uklanjanje mina u BiH – BHMAC, regionalni ured Tuzla u saradnji sa službom civilne zaštite općine Lukavac će provoditi operacije ne tehničkog izviđanja (NTI) na minski sumnjivom području (MSP) Orahovica i Orahovica – Jug u općini Lukavac.

U cilju što efikasnijih i sveobuhvatnijih priprema za operacije deminiranja i tehničkog izviđanja na navedenom području, mole se svi građani da sva saznanja ili sumnje na miniranost i postojanja mina prijave izviđačkom timu na terenu ili na kontakt telefone:

Služba civilne zaštite : 121 ili 035 553 248

BHMAC RU Tuzla: 035 294 249, 035 294 250 ili na e-mail: ru_tuzla@bhmac.org 

Back To Top