skip to Main Content

SzaBiH: POBOLJŠATI ZDRAVSTVENU ZAŠTITU GRAĐANA

Na 41. sjednici Skupštine TK održanoj 27.09.2017 godine, našle su se i izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu sa Izmjenama i dopunama Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2017. godinu Izmjene su zbog povećanja prihoda u odnosu na plan. Prihodi su povećani za oko 11 miliona KM.

Zavod zdravstvenog osiguranja je predložio izmjene, Vlada prihvatila, a skupština u identičnom prijedlogu također prihvatila. Poslanici Stranke za Bosnu i Hercegovinu, na Skupštini su govorili o problemima u zdravstvu, problemima u funkcionisanju zdravstvene zaštite, nedovoljnim ulaganjima za specifične kategorije stanovništva kao i o nedovoljnoj kontroli utroška narodnog novca kroz
ZZO. Izmjenama Finansijskog plana ZZO za 2017 godinu ni u jednom dijelu nije popravljen kvalitet zdravstvene zaštite u TK-a. Sredstva od 11 miliona KM su raspoređena na postojeće pozicije iz predhodnog finansijskog plana. Ovdje se postavlja pitanje šta bi se desilo da nije došlo do povećanja prihoda od 11 miliona KM u ZZO TK-a.  Da li bi došlo do kolapsa u zdravstvu TK-a.? I pored 8000 osiguranika manje u TK-a, a u odnosu na 2016 godinu, sredstva planirana, veća nego u 2016 godini nisu bila dovoljna pa su se određene pozicije u planu povećale. Očigledno je da postoji nesklad u planiranju i nadzoru potrošnje i da se komotno ponaša u trošenju ,a kvalitet usluge se ne poboljšava bez obzira što se svake godine troši više sredstava.

U prijedlogu plana smo tražili da se povećaju sredstva za oboljele od celijakije sa 60 na 160.000 KM i da se procedura dobijanja sredstava pojednostavi. U svakoj normalno uređenoj državi su ovakvi pacijenti uobzireni i planirani esencijalnom listom.

Da se na novoj poziciji planiraju sredstva od 50.000 KM za EpiPen otopinu u injekciji, a za teške alergičare kojima ta injekcija život može spasiti.  Trakice za dijabetičare i niz drugih stvarnih potreba građana. Značajna sredstva od ovog povećanja prihoda trebalo je usmjeriti u stvarne potrebe bolnica i domove zdravlja, a za kupovinu medicinske opreme zbog koje građani na snimanja i druge nalaze budu zakazani i po godinu dana. Nažalost nije bilo želje i volje da se na ovaj način rješavaju problemi u zdravstvu nego se ostalo na prijedlogu koji je i prihvaćen. Sad kad imamo takvu situaciju, Zavodu i Ministarstvu Zdravstva predlažemo da bar uvaže naše prijedloge za kontrolu sredstava za lijekove sa esencijalne liste. Svuda u svijetu je praksa da vlasnik novca zna gdje se troši njegov novac. To žele i građani- osiguranici TK-a.

Tražimo da se obezbijedi osiguranicima elektronska kontrola izdatih recepata, kroz elektronsku mogućnost pregleda vlastitih kartona i izdatih recepata. Postoje osnovane sumnje da se vrše manipulacije i potrebno je obezbjediti kvalitetniji nadzor nad trošenjem sredstava ZZO i obezbjediti poboljšanje zdravstvene zaštite građana. Da se na receptima sa subvencijom zavoda predvidi mjesto za potpis osiguranika sa kojim bi on nakon potpisivanja tek od apotekara mogao preuzeti svoj lijek, a time bi se smanjila mogućnost malverzacije da neko može propisati mu lijek i isti realizovati u apoteci a da osiguranik za to i ne zna.

Da se po izdavanju lijeka od strane apotekara izda i fiskalni račun pacijentu, jer je i besplatni recept platežno sredstvo određene protuvrijednosti. Sve ovo iz razloga sumnje da postoje malverzacije, a što je i Vladina komisija za kontrolu izdatih recepata, neposrednim uvidom u kartone osiguranih lica uočila. Uočene su brojne nepravilnosti koje  se odnose na izdavanje lijekova sa esencijalne liste. Vladina komisija je sačinila prijedlog mjera za poboljšanje propisivačke prakse. Ako su namjere iskrene onda vjerujemo da će i naši prijedlozi biti uzeti uz predložene mjere. Obzirom da postoji odlična saradnja na relaciji javni –privatni sektor (jedni drugima upućuju pacijente) nudimo i jednostavno rješenje za to čime bi se u potpunosti eliminisala korupcija u ovoj oblasti i smanjila čekanja ,a kvalitet usluge podigao na viši nivo. Predlažemo da ZZO koji ugovara usluge sa zdravstvenim ustanovama u ime osiguranika raspiše javne tendere za usluge koje ne može da izvrši putem javnih ustanova i sklopi ugovore sa privatnim ustanovama iz te oblasti.

Na taj način bi osiguranik imao pravo korištenje usluge legalno ,a ne da ga doktori šalju svojim kolegama u privatne ordinacije ili što je još gore da prime pacijenta na UKC pa ga pošalju sebi u privatnu ordinaciju što su česti slučajevi. Takođe lijekovi su i dalje najskuplji u regionu. Jasno je da ovaj lobi uzima od građana, a uz pomoć ljudi u sistemu koji ne žele da riješe ovaj problem. Razloge mogu svi pretpostaviti.

Back To Top