skip to Main Content

Da li SDA zapošljava mlade ili supruge političara…

Pokušati ćemo nekim informacijama objasniti ponašanje pojedinih vijećnika u OV Lukavac. Vijećnik u OV, doktor Dževdet Osmanbegović, je veoma indikativno podržao stavove i mišljenja SDA čak i u vrijeme kada je njegova stranka imala drugačije stavove a dugotrajno bolovanje i izostanke sa više sjednica OV je prekidao kako bi podržao stranku SDA u ključnim momentima, uključujući dvodnevnu maratonsku sjednicu kada je nezakonito smijenjena Uprava Doma zdravlja. Iako je kao prethodni direktor Doma zdravlja znao da je smjena nezakonita, i pored činjenice da je njegov kolega doktor Nedim Kurtić javno za govornicom iznio stav da će na toj sjednici prekršiti zakon, doktor Osmanbegović je smogao snage, strpljenja i zdravlja da prilikom donošenja odluke o smjeni Uprave Doma zdravlja bude uz SDA.

Pitamo javno gospodina Osmanbegovića i njegovu stranku da li zaposlenje njegove supruge u Zavodu zdravstvenog osiguranja ima veze sa ovim stavovima?! O ovome se znalo i prije izlaska konkursa i postupaka doktora Osmanbegovića a što je čak i ranije najavljivano da će se desiti.

Dogovor gospodina Osmanbegovića sa Mirsadom Kukićem, režiserom i organizatorom pokušaja opoziva načelnika Općine Lukavac očigledno se plaća zaposlenjem supruge gospodina Osmanbegovića. Da li SDA zapošljava mlade ili supruge političara koji cijenu plaćaju nezakonitim glasanjem? I dok se gospodin Osmanbegović i njegovi SDA mentori brinu o zapošljavanju tuzlanskih kadrova i o mladima i slično, svoje supruge koje već odavno nisu mlade zapošljavaju na mjesta za koja je sigurno bilo i mlađih sposobnijih.

Općinska organizacija SDP BiH Lukavac

Back To Top