skip to Main Content

KO SzBiH: Saopćenje za javnost

Dana 16.10.2017 .g u Općini Doboj Istok je održano savjetovanje i definisane aktivnosti rada i djelovanja Stranke za BiH Ze-Do,Tuzlanskog kantona, Regije Doboj u RS-u i Vijeća Brčko Distrikta na organizacionom jačanju i djelovanju do kraja 2017. i u 2018. godini. Pored predsjednika općinskih savjeta sa ovih teritorija prisutvovali su i članovi rukovodstva Glavnog odbora i Predsjedništva na čelu sa predsjednikom Stranke za BiH Amerom Jerlagićem. Također, analizirana je i političa i ekonomska situacija u BiH i konstatovano da su trenutne politike predvođene nacionalnim strankama iz sva tri korpusa dovele državu u jako teško ekonomsko stanje i visok stepen političke nesigurnosti.
Ocijenjeno je da Stranka za Bosnu i Hercegovinu kao integrirajuća državotvorna stranka mora ponovo preuzeti poluge sistema jer je očito da današnja politička scena sa akterima na vlasti ne  nudi budućnost za građane BiH. Stalna nacionalistička retorika i ekonomsko slabljenje dovelo je do toga da je ogroman broj građana napustio zemlju jer ne vide perspektivu sa ovakvim strankama na vlasti i nužno je osnažiti centar čiji je prirodni nosilac Stranka za BiH kako bi se očuvala država BiH.

Stranka za BiH najoštrije je osudila  ponašanje aktera na vlasti i u FBIH i RS i traži od pravosudnih organa da zaštite BiH od nasrtaja na ustavni poredak. Začuđuje da niko od vlasti ne poduzima ništa da sankcioniše otvorene pozive na secesiju čime se dodatno stvara nesigurnost građana što utiče na sve segmente društveno-ekonomskih odnosa u državi. Stranka za BiH smatra neprihvatljivim biranje članova predsjedništva iz Parlamenta i zahtijeva od CIK-a da uspostavi elektronski način glasanja sa skeniranim glasačkim listićima i onemogući izborne manipulacije koje prate svake izbore.

Press služba KV SBIH Tuzla

Back To Top