skip to Main Content

Predati ključevi od 15 kuća za povratnike u Odžaku

Predstavnica Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstva ljudskih prava i izbjeglica BiH, kao i predstavnici nadzora, izvođača radova “Gradnja Invest 2” i Općine Odžak, predali su ključeve od 15 jedinica obnovljenih za potrebe povratnika u ovu općinu.

“Radi se o povratnicima u naselja Srnava, Potočani, Jošava, Novo Selo, Ada, Trnjak, Gornji Svilaj i Donja Dubica. Kuće su rekonstruisane u sklopu Regionalnog stambenog programa, prilikom kojeg je izvršena rekonstrukcija ukupno 38 stambenih jedinica u Odžaku, a preostalo je da se predaju ključevi od njih osam”, saopćenog je iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Dodali su da ovaj program, koji ima za cilj povratak izbjeglica iz regije, Federalno ministarstvo raseljenih osoba izbjeglica provodi kao implementator u saradnji sa državnim Ministarstvom ljudskih prava i izbjeglica, te da je u ovom mandatu ostvaren značajan napredak u realizaciji aktivnosti iz ovog fonda.

“Regionalni stambeni program u Bosni i Hercegovini trenutno se sprovodi kroz četiri projekta koja su u toku – BiH1, BiH2, BiH3 i BiH4 – a kojima će se do kraja 2018. odnosno početka 2019. godine obezbijediti novi domovi za blizu 2.000 raseljenih i izbjeglih porodica. A nakon odobrenja projekta BiH5 od strane Skupštine donatora RSP u junu ove godine, planirano je da ukupan broj zbrinutih do kraja 2019. godine iznosi 2.500 porodica, odnosno oko 9.000 lica”, saopćeno je iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Back To Top