skip to Main Content

Važan korak u utvrđivanju odgovornosti pojedinaca

U saopćenju Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini stoji:

„Upoznati smo s današnjom presudom Žalbenog vijeća Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Sjedinjene Američke Države podržavaju važan rad ovog Suda i poštuju njegovu presudu.

Današnja presuda u slučaju protiv Jadranka Prlića i ostalih predstavlja važan korak ka utvrđivanju odgovornosti pojedinaca koji su uzrokovali strašne patnje građana Bosne i Hercegovine. Nadamo se da će ova presuda žrtvama i njihovim porodicama donijeti smiraj i dati osjećaj da je pravda barem donekle zadovoljena.

Apelujemo na sve strane da prihvate ovu presudu i ponovno se okrenu kontinuiranom angažmanu na pomirenju i mirnom zajedničkom životu koji su neophodni za budućnost stabilne, sigurne Bosne i Hercegovine u kojoj su zaštićena prava svih njenih građana.”

Presudom i Prliću i drugima je potvrđen udruženi zločinački poduhvat sa ciljem stvaranja hrvatskog entiteta u BiH u kojem su učestvovali nekadašnji čelnici Republike Hrvatske i Herceg-Bosne.

Back To Top