skip to Main Content

Sarajevo: Sutra prvi antikorupcioni forum općina i gradova u BiH

Fondacija INFOHOUSE, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID/BiH), a u sklopu Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva u BiH-ACCOUNT, sutra organizira  prvi Antikorupcijski forum općina i gradova u BiH koji učestvuju u izradi i implementaciji akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnonm nivou. Na događaju će, među ostalim, biti potpisan memorandum o saradnji između ACCOUNT- a i Općine Domaljevac-Šamac.

Forumu će prisutvovati načelnici i predsjedavajući radnih grupa općina I gradova u BiH koje zajedno sa članicama Mreže ACCOUNT rade na unapređenju institucionalnih mehanizama za smanjenje koruptivnih rizika u radu lokalnih uprava, praćenju napretka u njihovoj provedbi kao i ocjeni uticaja koji ovi mehanizmi imaju na zajednicu. Forum je zamišljen kao otvoreni dijalog između predstavnika lokalnih uprava i organizacija civilnog društva u prezentiranju pozitivnih praksi u izradi akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou ali i izazovima u njihovoj provedbi.

Back To Top