skip to Main Content

Tuzla: Počinje dječija zimska radionica za harmoniku

Program „KIDS WINTER ACCORDION WORKSHOP“ (Dječija zimska radionica za harmoniku) baziran na primjeni Aleksander tehnikea koja počiva na individualnosti svakog pojedninca u razvoju vještina i samopouzdanja,koncipiran je na način da polaznicima omogući da na relaksirajući način bez straha od neuspjeha i negativnih ocjena završe započeti program. Progam podstiče, usmjerava i ohrabruje polaznike za radom i istraživanjem u oblasti harmonike, nešto na šta će biti veoma ponosni.

 Edukativni program „Dječija zimska radionica za harmoniku“ kroz praktičnu  implementaciju dizajniran je da polaznicima u roku od najmanje pet, a najviše deset sati omogući najosnovniju edukaciju iz oblasti poznavanja tehničkih karatkeristika harmonike i direktne primjene u produkciji tonona, odnosno intepretaciji, te izgradi fundamente za eventualno daljnje usavršavanje.

Moderator programa je akordeonista Emir Vildić, renomirani harmonikaški pedagog, nagrađivan na svjetskim takmičenjima. Svi zainteresirani roditelji bookiranje termina mogu izvršiti direktno putem emaila radionice:akord.tuzla@gmail.com

Back To Top