skip to Main Content

Lukavac-Hrvati: Apel zabrinutih roditelja!

Na e-mail naše redakcije stigao je apel roditelja područne škole Hrvati – Lukavac u kojem zabrinuti roditelji mole za pomoć u obnovi školskih prostorija. 

“Obraćamo Vam se ovim apelom, u cilju pomoći u obnovi Područne škole Hrvati u Hrvatima, za toplifikaciju i renoviranje prostorija u kojima izvodi nastava. Naime, škola koristi prostorije Doma kulture MZ Hrvati, i nastavu izvodi u dvije učionice na spratu. Sama zgrada Doma kulture je izgrađena 50tih godina prošlog vijeka, te je samim tim a i neredovnim održavanjem dotrajala. Učionice, kao i ostale prostorije u kojima djeca borave, su u veoma lošem stanju. Peći sa kojima škola trenutno raspolaže i koje se koriste za zagrijavanje samih učionica su dotrajale i nemoguće je da adekvatno zagriju prostor u kome borave naša djeca. Rezultat toga je da se djeca razboljevaju i izostaju sa nastave, a zbog neadekvatnih uslova je i lošiji kvalitet izvođenja nastave.Roditelji djece su u suradnji sa Vijećem roditelja JU OŠ Lukavac Mjesto, mjesnom zajednicom Hrvati, te upravom škole krenuli u akciju prikupljanja sredstava za toplifikaciju i opremanje prostorija Područne škole Hrvati da bi naša djeca svoje znanje sticala u toplijim i bolje opremljenim učionicama. Roditelji su spremni da se lično angažuju prilikom realizacije izvođenja radova, odnosno, sve što budu mogli će uraditi sami, bez angažovanja dodatnih radnika, koje bi morali platiti.

Unaprijed se zahvaljujemo svakoj Vašoj pomoći, kako finansijskoj tako i materijalnoj, koja nam je prijeko potrebna. “

Ekipa emisije “Život na čekanju” narednih dana će obići ovu školu kako bi stekla dodatan uvid u problematiku.

Back To Top