skip to Main Content

Preminula Nihada Fajić direktorica Javne biblioteke u Lukavcu

Nihada Fajić je rođena 1965. godine. Osnovnu školu je završila u Poljicu, Gimnaziju u Lukavcu a Filozofski fakultet Odsjek za bosanski jezik i književnost u Tuzli. Radila je kao nastavnik bosanskog jezika i književnosti u osnovnim školama u Poljicu, Gnojnici, Prokosovićima, Orahovici, Treštenici, Banovićima i Živinicama. Od 2010. godine je na dužnosti direktorice JU Javna biblioteka Lukavac. Uvijek je bila aktivna. Radila je u omladinskoj organizaciji, bila član kulturno-umjetničkog društva i članica je književnog kluba.
Kao direktorica Javne biblioteke u Lukavcu organizovala je književne manifestacije i sjećanja na lukavačke pjesnike Avdu Mujkića, Jusufa Begića a posebno se zalagala i davala svoj doprinos za pokretanje i održavanje manifestacije sjećanja na književnika Atifa Kujundžića. Zalagala se i dala veliki doprinos u izdavačakoj djelatnosti, opremanju biblioteke, i nabavljanju bibliotečke opreme. Korektno je sarađivala sa svim korisnicima bibliotečkih usluga uvijek sa osmijehom. Krasilo je pozitivno ozračje što je prenosila i na kolektiv u kojem je radila. Voljela ja sarađivati sa svima a naročito sa djecom tako da su djeca iz osnovnih škola često posjećivala biblioteku.
Uvijek je bila spremna na korektne odnose sa medijima i javnošću. Bila je samozatajna, skromna i dobronamjerna osoba. Pružala je značajnu podršku i bila aktivan član Društva bibliotekara TK i FBiH. Također je ostvarila značajne nastupne na konferencijama bibliotekara u Tešnju i Tuzli. U toku njenog mandata dala je dopinos u obogaćivanju Zavičajne zbirke Javne biblioteke Lukavac uz svesrdnu podršku Udruženja žena grada Lukavca. Ostvarila je izuzetnu saradnju sa nevladinim sektorom te u bibliotekama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Ako je imala teškoća s nekim – nije to iznosila u javnost, nego je to rješavala razgovorom i dogovorom.
Imala je dobre odnose sa vjerskim zajednicama te naročito dobru saradnju je ostvarila sa Zavodom za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK o čemu najbolje svjedoči Zbornik radova sa naučne konferencije održane u Lukavcu u novembru 2015. godine. Ova knjiga je svakako najveće svjedočanstvo u proučavanju ovog kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa na općini Lukavac.
Razvijala je i podržavala sve vidove umjetnosti a posebno je animirala slikare i fotografe kroz izložbe koje je organizovala u prostorijama Javne biblioteke u Lukavcu. Voljela je poeziju i na njenom stolu posljednjeg radnog dana je ostala knjiga Đorđa Balaševića „Panonski mornar“. Voljela je njegove pjesme i muziku. Naročito je voljela bosansku narodnu pjesmu – sevdalinku.
Izvještaji o radu Javne biblioteke u Lukavcu u toku njenog mandata su imali nepodijeljenju podršku od strane općinske vlasti.
Od strane svoje porodice – supruga Mirsada, sina Adine, i kćerke Berine – imala je neprikosnovnu podršku i ljubav.

DOBRI SE NE ISTIČU
Svi su dobri ljudi negdje sakriveni
ćute, rade mučno, ne ističu sebe
i ulicom idu više povijeni
kad se neko prsi, to im dušu grebe.
Skromnost u životu, to je njihov moto
što imaju dijele otvorenih ruku,
od škrtosti bježe, to je za zle konto,
razgovor sa njima, stvara samo muku
Majda Zukić-Ribić

Back To Top