skip to Main Content

Saopštenje OO SDA Lukavac

Saopštenje OO SDA Lukavac

 

Tokom predizborne kampanje, u medijima, ali i na sjednicama općinskog vijeća je od strane Općinskog načelnika, Edina Delića, ponovljen napad na kandidata za načelnika sa lokalnih izbora, Amira Sejdinovića, a isti se odnosio na spornu toplifikaciju objekta u kojem je i nastanjen.

U cilju što boljeg informisanja javnosti, Amir Sejdinović želi javnosti ustupiti ugovore koji su jasan dokaz da ništa sporno ili sumnjivo tom prilikom nije urađeno, kako bi građani imali priliku sami stvoriti sliku i čuti drugu stranu priče.

Općina Lukavac je 23.02.2006.godine, uz saglasnost JP Rad Lukavac i tadašnjeg direktora Seada Suljića (SDP) izdala saglasnost Hasanhodžić Fahrudinu, Sejdinović Amiru, Šabanović Samiru i Baraković Mirsadu, vlasnicima stambenih objekata u Lukavcu u ulici Vase Pelagića bb RJEŠENJE za priključenje na sistem centralnog grijanja.

Ništa u svemu ovome ne bi bilo sporno, da se uporno ova informacija ne koristi na način da je tadašnja općinska vlast u dvanaestogodišnjem mandatu zloupotrijebljenja u smislu toplifikacije samo gore navedenog objekta. Želimo podsjetiti načelnika Edina Delića, koji uporno zaobilazi istinu, da je u navedenom periodu direktorsku funkciju u JP Rad Lukavac, obnašao Sead Suljić, kadar lukavačkog SDP-a, a kao direktor odjela za tehničke poslove bio je Muminović Ismet, također kadar SDP-a.

Zašto se uporno ponavlja samo jedno ime, dok se ostali igrom slučaja zaboravljaju, ili se čak i toplifikacija koristi u svrhu skupljanja jeftinih političkih poena, svjesno i neljudski osporavajući ličnost političkog protivnika. 

Građane napominjemo da je u mandatu načelnika Dževada Mujkića izvršena toplifikacija ne jednog stambenog objekta (kako to tvrdi Delić), već: Septembarska (toplificirano 8 stanova), Titova (toplificirano 11 poslovnih i 11 stambenih), Vase Pelagića (toplificirano 58 od 62 stambene jedinice), ulice Kralja Tvrtka, Kulina bana, 25.novembra, dok se vješto zaboravlja i spajanje na vrelovod u to vrijeme svih novoizgrađenih stambenih objekata u gradskom jezgru (Luciana B2, B3, AAM1, Baupartner, Dženex…).

Podsjećamo vas da su i za rekonstrukciju 15 podstanica kojom se toliko hvalite, sredstva obezbijeđena 2014. godine.

Izbori su davno prošli a pritisci na radnom mjestu u Općini Lukavac od strane načelnika Delića još uvijek ne prestaju, što se odražava na Amira Sejdinovića i njegovu porodicu. Vrijeme je da načelniče pokažete ljudskost i priznate greške koje namjerno radite, a sve uz svrhu prikupljanja poena preko drugih ljudi bez obzira na posljedice.

Back To Top