skip to Main Content

Delegacija Vlade posjetila Lukavac

Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona predvođena premijerom Jakubom Suljkanovićem boravila je danas u radnoj posjeti Općinskom sudu i Općini Lukavac. Iako se i dalje susreće sa brojnim problemima u svom radu, Općinski sud u Lukavcu je u posljednjih godinu dana ostvario zavidne rezultate. Prije svega to se odnosi na broj riješenih predmeta po sudiji, a po čemu je ovaj sud rangiran na treće mjesto u Federaciji Bosne i Hercegovine, rekao je predsjednik Suda Enes Halilović. Imajući u vidu da, po svim parametrima, prostornim, kadrovskim i uopšte materijalno-tehničkim, ovaj sud radi u izuzetno teškim uslovima i činjenicu da je bio i jedan od najopterećenijih, time ovaj rezultat još više dobiva na značaju.

„Svjesni uslova u kojima radi Općinski sud Vlada je već u Budžetu TK za 2018. godinu predvidjela sredstva za prijem dva uposlenika u ovaj sud, a radi se o jednom sudiji i jednom
daktilografu i drago nam je da će ovaj naš postupak, prema riječima predsjednika Halilovića, umnogome olakšati i ubrzati budući rad“, rekao je premijer Suljkanović.

Kada su u pitanju problemi sa prostornim kapacitetima Suda, premijer je istaknuo da u budžetu za tekuću godinu nisu predviđena značajnija ulaganja u ovu instituciju, ali se o tom pitanju može razgovarati kako bi izgradnja dodatnog objekta, aneksa trenutnog objekta Suda, bila planirana u Budžetu za 2019. godinu. Također, premijer se zahvalio Općini Lukavac i načelniku Deliću što su za potrebe Suda osigurali mogućnost korištenja dodatnog objekta u neposrednoj blizini zgrade Suda, za čiju će adaptaciju Vlada ove godine obezbijediti neophodna sredstva.

Nakon posjete Općinskom sudu, delegacija Vlade boravila je i u radnoj posjeti Općini Lukavac. U razgovoru sa načelnikom Delićem i njegovim saradnicima premijer i ministri su se upoznali sa
problematikom u ovoj općini, te projektima čiju realizaciju Općina smatra prioritetnom.

„Sastanak je bio prilika da nam se prezentiraju neki od projekata koje će Općina kandidirati za finansiranje prema kantonalnoj Vladi, te da zajedno sagledamo koji su to prioriteti za rješavanje u narednom periodu. Ne sumnjam da će današnji sastanak rezultirati našom boljom međusobnom saradnjom i bržim protokom informacija, a što će u konačnici rezultirati boljitkom za građane
Lukavca“, zaključio je premijer Suljkanović.

Uz Premijera, današnjem sastanku, u ime Vlade Tuzlanskog kantona prisustvovali su ministrica pravosuđa i uprave TK Ivana Kulić i ministar finansija Miralem Nuhanović.

Back To Top