skip to Main Content

Ujedinjenje entitetskih sindikata za bolji ljekarski status

U Tuzli je danas održan važan sastanak predstavnika Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH i Strukovnog sindikata doktora medicine Republike
Srpske. Na ovom zajedničkom i kako su ga mnogi nazvali historijskom sastanku, dogovoren je plan i program zajedničkog i daljnjeg djelovanja za naredne godine, kako bi se ostvario boljitak u
ljekarskoj profesiji.

“Prepoznali smo zajedničke boljke i prepreke, definisali smo ljude i organizacije koji ne žele da mi uspijemo u našim ciljevima, a to je da sačuvamo našu struku, povećamo broj članova u
sindikatima i poboljšamo status ljekarske profesije u BiH, kako bi se spriječio odlazak naših mladih i vrsnih ljekara. Ljekari u BiH su patrioti, ali i mazohisti jer kompletne zdravstvene
sisteme drže na svojim leđima. U RS-u ljekari su u nepovoljnijem položaju, dok su se u FBiH izborili za određene boljitke u socio-ekonomskom statusu. Mi u RS-u smo daleko od toga, ali
zajedničkim nastupom i možemo to ostvariti”, istakao je prim. dr. Miodrag Femić, predsjednik Strukovnog sindikata doktora medicine RS.

Kako je istakao Rifat Rijad Zaid, predsjednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH, dva sindikata udružila su se putem Memoranduma.

“Sve ovo radimo zbog zajedničkog djelovanja, kako u svijetu tako i na području BiH. U našoj državi radi se o vladama i ministarstvima koja donose odluke. Mi želimo da u toku ove godine
napravimo plan koji će rezultirati ujedinjenjem. To je naš strateški interes, jer sindikati unutar entiteta ne mogu uraditi mnogo na rješavanju postojećih problema”, rekao je Rifat Rijad Zaid.

“Došli smo do zajedničkog rješenja, a to je da djelovanjem možemo biti jači ako smo zajedno na državnom nivou. To ujedinjenje je zapravo šansa da, prema međunarodnim faktorima koji
imaju utjecaja na nas, nastupimo jedinstveno. Mi želimo da preuzmemo stvari u svoje ruke, tj. da odlučujemo o svom statusu, što ranije bio slučaj jer su o tome odlučivali drugi”, dodao je Admir Suljić, podpredsjednik Strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH.

Back To Top