skip to Main Content

Ugovor između RMU Banovići i Enegetik doo 11,1 miliona KM

U sjedištu Uprave rudnika „Banovići“ 22. marta potpisan je Ugovor o nabavci i montaži transportnog sistema za otkrivku na površinskom kopu Turija. Ugovor vrijedan 11,1 milion KM potpisan je između Rudnika mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići i Konzorcija na čelu sa Tvornicom transportnih uređaja „Energetik“ d.o.o. Tuzla. Ugovor bi se trebao realizovatin u narednih 12 mjeseci.

Riječ je o dijelu izgradnje sistema za transport jalovine sa površinskog kopa Turija na površinski kop Čubrić čija će kompletna realizacija ubrzati rad na otkrivci i značajno smanjiti troškove transporta. Predviđanja su da će po izgradnji ovog sistema uštede na godišnjem nivou iznositi oko 20 miliona KM. Za TTU „Energetik“ Tuzla ovaj Ugovor predstavlja dobru poslovnu priliku i najveću dosadašnju saradnju sa Rudnikom.

– Ovaj projekat je zvanični početak velikih ulaganja u rudnik „Banovići“, gdje bi u narednom periodu trebalo da podignemo proizvodne kapacitete za proizvodnju otkrivke, a samim tim i
proizvodnju uglja kako bi 2021./2022. godine, kada blok u Banovićima počne sa radom, ugljem mogli snadbjevati i termoelektranu u Banovićima i termoelektranu u Tuzli. Ove godine za
investiranje u opremu planirano je preko 50 miliona KM.- rekao je direktor rudnika „Banovići“ dr. Munever Čergić.

Ugovor u ime Rudnika potpisao je dr. Munever Čergić i Elvir Jamaković, dok je u ime TTU „Energetik“- a Tuzla Ugovor potpisao mr. Almir Zulić.

– Naše obaveze u ovom projektu su projektovanje i ugradnja transportnog sistema u kompletu. Kroz trasu 3,4 km protežu se tri trakasta transportera koja su veoma gabaritna i koja za rudnik „Banovići“ znače povećanje proizvodnje na otkrivci. – rekao je direktor TTU „Energetik“ Tuzla Almir Zulić.

Sastanku su kao podrška poslovnoj saradnji dvije domaće kompanije prisustvovali i predstavnici Vlade TK na čelu sa premijerom Jakubom Suljkanovićem.

– Drago mi je što prisustvujem ovakvom jednom događaju i što se Ugovor sklapa između ove dvije firme, jer svi smo upoznati da je TTU „Energetik“ nova firma koja evo nakon nešto više od godine
postiže dobre rezultate i sklapa vrijedne ugovore. Posebni značaj jeste činjenica da je rudnik „Banovići“ Ugovor sklopio sa Konzorcijem domaćih firmi. – kazao je premijer TK gospodin Suljkanović.

Back To Top