skip to Main Content

Bego Gutić demantovao navode Dnevnog Avaza

Dana 24.03.2018. godine putem Dnevnog avaza objavljen je tekst pod nazivom “ Smijenjeni Gutić naređuje i daje novac za dolazak na skup” čiju su (dez)informaciju prenijeli i određeni
portali. Zakonom o informisanju su obavezani da objave demant na članak jer ni SDA niti Bego Gutić nisu nikada i nikome naređivali niti davali novac za dolazak na skupove, što se za određene političke strukture u Tuzlanskom kantonu ne može kazati. U svrhu profesionalnog, odgovornog i vjerodostojnog informisanja javnosti, prenosimo demant kako slijedi:

“Iznošenje netačnih i falsificiranih informacija i njihova objava u Vašem mediju, bez da prethodno utvrdite njihovu tačnost i dosljednost kontaktirajući i drugu stranu, govori u prilog
Vaše (ne)profesionalnosti i (ne)odgovornosti prema poslu kojim se bavite. Nečastan je Vaš odnos prema javnosti koju nastojite obmanuti, tendencioznim objavama i (dez)informacijama
poput ove.

Naime, radi se o falsifikatu poruke, bez broja telefona sa kojeg je poslana i pri čemu je evidentno da “primatelj” iste očigledno dobro govori njemačkim jezikom. Dakle, poruku je mogao uputiti bilo ko, a potom napraviti “screenshot” i proslijediti je u Vašu redakciju. Međutim, sve ovo i ne čudi s obzirom da se vjerovatno radi o nalogu novih političkih saveznika u Tuzlanskom kantonu, svjesnih podrške koju SDA i Bego Gutić uživaju u narodu, pa ih zbog toga i doživljavaju kao glavne političke protivnike. Stoga, i ne čudi nastojanje da diskredituju mene kao ličnost i SDA kao jedinu državotvornu stranku. Fotografije zabilježene na skupu SDA u Zetri govore više od riječi, pa tako nije bilo potrebe da bilo ko, pa niti Bego Gutić primjenjuje bilo kakve represivne metode, prisiljavanja bilo koga na dolazak kako bi se povećala posjećenost skupu. Kada bi se navedenim metodama služili, to bi nas izjednačilo sa onima na čije skupove ljudi dolaze ucijenjeni, pod prijetnjom i protiv svoje volje, a pri čemu se narušavaju osnovna ljudska prava. Međutim, Vi o tome ne pišete iako ste dužni da služite javnom interesu. SDA je abortirala politički pokušaj pod imenom Mirsad Kukić za kojeg je očito da je u nesrazmjeri svojih ambicija, sposobnosti i mogućnosti, pa mu služite kao govorni aparat kad se već svojim javno nikada ne koristi.

Kao čovjeka bi me zaista obradovalo, a vjerujte mi i širu javnost, kada bi svoj novinarski posao obavljali u skladu sa etičkim principima i na način propisan zakonom i to :

-da služite javnom interesu i da doprinosite slobodnom javnom mišljenju,

-da doprinosite vrijednosti demokratije, političkog pluralizma, tolerancije i razumijevanja među ljudima i narodima,

-da poštujete ljudsko dostojanstvo i prava drugih,

-da nepristrasno, objektivno, istinito i argumentovano objavljujete informacije i da budete otvoreni i dostupni za različita mišljenja i poglede od interesa za javnost.”

 

S poštovanjem,

Gutić Bego

Back To Top