skip to Main Content

Lukavac: Najava sajamskih aktivnosti Bike Tour-a

Tokom sajma turizma i okoliša “List” u Lukavcu značajnu ulogu uzimaju članovi NVO “Bike Tour” Lukavac. Tokom sajma priredit će biciklistički kamp koji će se održati od 03.05. do 05.05.2018. godine na prostoru općine Lukavac. Kamp ima za cilj prezentirati turističke potencijale općine Lukavac biciklističkim vožnjama i prezentacijom na 16. Sajmu turizma i ekologije LIST 2018.  (Pogledajte video).

[huge_it_video_player id=”356”]
Back To Top