skip to Main Content

Nova ekološka katastrofa na području Lukavca

Danas je u poslijepodnevnim satima došlo do pucanja nasipa na postrojenju za tretman otpadnih voda fabrike “Sisecam Soda Lukavac”. 

Nakon uviđaja konstantovano je da je na taložnici “Bijelo more” došlo do rušenja vanjskog zida u širini cca. 30 m, što je prouzrokovalo izlijevanje hemijskih materijala na okolno zemljište. Tkođer je konstantovano da je došlo do izlijevanja hemijskih materija u rijeku Spreču, što je pruzrokovalo veliko zagađenje rijeke.

Nadležne institucije upozoravaju stanovništvo općine Lukavac, nizvodno od naselja Modrac, da ne koriste vodu iz vodotoka rijeke Spreče za bilo kakvu namjenu.

Back To Top