skip to Main Content
Lukavac: Seoski Turizam U Ekspanziji (Video)

Lukavac: Seoski turizam u ekspanziji (Video)

Tokom sajma ekipa turističke emisije “Putopisi” u produkciji “Akcija Online” obišla je nekoliko lokaliteta na području Lukavca kako bi sagledala potencijalne razvojne šanse. Muris Hajro vlasnik parcele sa zasadom šljive i kupine u Babicama i član  “ULAG” Modrac (Udruženje lokalne akcione grupe – Modrac) planira proširenje zasada i prilagođavanje posjeda za seoski turizam. Cilj je dovesti građane iz zagađenih sredina, te im ponuditi zdravu eko-hranu uz cvrkut ptica i netaknute prirode. (Pogledajte video). 

 

youtube play
Back To Top
Close search
Search