skip to Main Content

SzBiH: Problem odlaska mladih iz BiH

Problem odlaska mladih iz BiH posljednjih godina je kulminirao te vodjeni tom činjenicom a zabrinuti zbog neefikasnosti vlasti u BiH na pokušaju rješavanja istog, Stranka za BIH Gradska organizacija Tuzla organizuje JAVNU TRIBINU na temu: „ PROBLEM ODLASKA MLADIH IZ BOSNE I HERCEGOVINE SA OSVRTOM NA TUZLANSKI KANTON“, dana 30.05.2018.godine sa početkom u 17.sati u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli.

Ekonomska kriza, bespravnost, nepoštivanje osnovnih ljudskih prava i politička situacija u našoj zemlji samo su neki od razloga zbog kojih mnogobrojne kompletne porodice, posebno mladi, napuštaju svoju domovinu zauvijek. Tako po Agenciji za statistiku BiH U martu 2018. godine broj registriranih nezaposlenih osoba u BiH iznosio 466.330. u odnosu na mart 2016.kada je bilo
nezaposlenih 530.370 osoba Međutim,kada se uzmu u obzir i drugi pokazatelji ,posebno oni iz oblasti zdravstvene zaštite,tada se da uočiti od kantona do kantona da je broj korisnika zdravstvene zaštite posljednjih godina drastično smanjen,a što opet upućuje na zaključak znatnog smanjenja radno sposobnog stanovništva u BiH a što samo po sebi dovodi do zaključka da se taj manjak ODSELIO iz BiH.

Prema podacima Unije za održivi povratak i integracije BiH, iz Bosne i Hercegovine u periodu od 2013. do 2017. godine iselilo je nešto više od 150 hiljada ljudi. Iz Federacije BiH iselilo se ukupno 68.068 ljudi, od toga broja najviše iz Unsko-sanskog kantona 18.110, na drugom mjestu je Tuzlanski kanton iz kojeg je otišlo 8.252 osoba.

Najatraktivnije zemlje među građanima BiH su Njemačka, Austrija, Švedska, Švicarska, Norveška, SAD, Holandija i Australija.

Prema najnovijim podacima Svjetske banke Bosna i Hercegovina je sa stopom emigracije od 44.5% a ono što je, uz ove brojeve posebno alarmantno jeste što BiH napuštaju kompletne porodice, skoro 30% visokobrazovanih ljudi, od čega je 11,1% ljekara, po čemu BiH zauzima vodeće mjesto u Evropi i svijetu. Prema starosti, nezaposlenost je najkarakterističnija među mladima (62,3%), a prema spolu, nezaposlenost je više zastupljena kod žena (30,7%) nego kod muškaraca (25,8%).

Prema Migracijskom profilu, većina stanovništva BiH je nezadovoljna životom u državi, a 50% stanovništva bi napustilo BiH i radili bi u inozemstvu, što je ujedno i najveći postotak u usporedbi sa zemljama jugoistočne Evrope. Procjenjuje se da u BiH trenutno živi 777.000 mladih ljudi (od čega više muškaraca nego žena), a od toga je, kako je već navedeno, preko 60%
nezaposleno. Od ovog broja, 13,4% nezaposlenih mladih ljudi su nezaposleni manje od 12 mjeseci, dok je polovina nezaposleno preko dvije godine, a 1/5 preko pet godina.
Najveći broj mladih ljudi koji su zainteresirani za odlazak iz BiH u dobi od 21 godine – njih 24% se izjasnilo da žele napustiti državu, dok je najmanji broj u dobi od 34 godine – njih samo 1%. Iz ovoga bi se moglo zaključiti da su mladi ljudi do 25 godina starosti spremniji za odlazak iz BiH. Što se tiče stručne spreme , može se zaključiti da najveći broj mladih osoba želi
napustiti BiH po završetku srednje škole (njih 45 %). Identični pokazatelji se mogu primijeniti i na Tuzlanski kanton.

PRESS SLUŽBA STRANKE ZA BIH

Back To Top