skip to Main Content

MUP TK: Promocija novih vozila

Danas (25.06.2018.) je u Ministarstvu nutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona upriličena promocija novih 11 vozila („Škoda Oktavija“) koji su nabavljeni iz vlastitih sredstava za potrebe ministarstva i Uprave policije. Promociji su pored ministra Huseina Topčagića i policijskog komesara Dževada Kormana prisustvovali, predsjednik skupštine Tuzlanskog kantona Senad Alić, ministri u Vladi TK-a i menadžment MUP-a Tuzlanskog kantona. Obraćajući se prisutnima, ministar Husein Topčagić je istakao da je ovo nastavak aktivnosti u materijalnom opremanja ministarstva, a sve u cilju efikasnijeg djelovanja. U zadnje dvije godine nabavljeno je 57 pmv i 2 motocikla što dokazuje da je menadžment MUP-a Tuzlanskog kantona spreman ulagati u materijalno-tehnička sredstva policije kako bi sigurnost građana bila na visokom nivou. Policijski komesar Dževad Korman je rekao da će 10 vozila koje je dobila Uprava policije MUP-a TK-a biti odmah upućeni u organizacione jedinice („na teren“) što će u mnogome pomoći u operativnosti rada policije sa ciljem zaštite lične i imovinske sigurnosti građana našeg kantona.

Back To Top