skip to Main Content

Uskraćen doček delegaciji ambasade Ruske Federacije u Potočarima

je Upravni odbor Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari, nakon razmatranja najave iz Ambasade Ruske Federacije o posjeti delegacije na čelu sa Nj. E. ambasadorom Petrom Ivancovom Memorijalnom centru, donio odluku o ograničenju pristupa i uskraćivanju dočeka delegaciji ambasade Ruske Federacije koja je konačna i obavezujuća za rukovodstvo i službenike Memorijalnog centra.

Upravni odbor Memorijalnog centra nema mandat da zabranjuje bilo kojem posjetiocu, koji dolazi sa iskrenim namjerama, da izrazi sućut prema žrtvama genocida u Srebrenici, pa tako
ni gospodinu Petru Ivancovu, čija lična osjećanja Upravni odbor nije razmatrao ni osporavao na svom zasjedanju.

Upravni odbor, međutim, u vezi sa najavljenom zvaničnom posjetom, naglašava činjenicu da Nj. E. Petar Ivancov, kao rukovodilac Ambasade Ruske Federacije, predstavlja najvišeg rezidencijalnog predstavnika institucija Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, pa samim time i zvanične stavove Ruske Federacije, koje su institucije te države više puta javno
iznosile.

Upravni odbor podsjeća da zvanični stav institucija Ruske Federacije o Srebrenici počiva na negiranju genocida i osporavanju pravosnažnih presuda Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog suda pravde, kojima je utvrđeno da je u Srebrenici počinjen genocid. Naglašeno aktivnu ulogu i inicijativu u negiranju genocida u Srebrenici i osporavanju presuda
međunarodnih tijela pravde, institucije Ruske Federacije poduzele su u julu 2015. godine, na 20. godišnjicu genocida u Srebrenici, kada je Rusija kao stalna članica u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija uložila veto i onemogućila usvajanje Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o Srebrenici, koju je predložila Velika Britanija, a kojom se osuđuje genocid u Srebrenici.

Aktivnom kampanjom negiranja istine o genocidu u Srebrenici zasnovane na činjenicama iz presuda Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, institucije Ruske Federacije su uskratile saosjećanje i nanijele uvreda prema žrtvama genocida, te stvorile dodatnu bol porodicama žrtavama. Upravni odbor Memorijalnog centra izražava žaljenje zbog takvog ponašanja institucija Ruske Federacije, koje je narušava principe temeljnih akata Ujedinjenih nacija, te izražava nadu da će institucije Ruske Federacije početi s poštivanjem presuda međunarodnih sudova i zasnivati svoje zvanične stavove na pravnoj i historijskoj istini o izvršenim zločinima i na saosjećanju sa žrtvama, čime će ne samo u Memorijalnom centru nego i u svim drugim institucijama koja štite sjećanje na zločine genocida osigurati sebi status, kakav Ruska Federacija očekuje i kakav dolikuje članici Ujedinjenih nacija.

Ignorisanjem navedenih činjenica o stavu institucija Ruske Federacije prema genocidu u Srebrenici i odobravanjem standardne procedure u slučaju ove posjete Memorijalnom centru, Upravni odbor bi dao legitimitet stavovima institucija Ruske Federacije i doprinos njihovoj kampanji negiranja genocida u Srebrenici, te nanošenju uvreda i dodatne boli porodicama žrtava, čime bi nanio grubu povredu preuzetim obavezama iz svog mandata.

Upravni odbor Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari ima mandat da štiti sjećanje na žrtve genocida, istinu o genocidu i osjećanja porodica žrtava, te je uz konsultacije sa udruženjima porodicama žrtava, koja su dale punu podršku stavu Upravnog odbora da se ne dopušta pristup delegacijama koje negiraju i ne priznaju genocid, donio odluku o ograničenju pristupa i uskraćivanju dočeka delegaciji Ambasade Ruske Federacije u Memorijalnom centru.

Back To Top