skip to Main Content

Sarajevo: Revijalna utakmica između očeva i kćerki

Populacijski fond UN-a (UNFPA) i Nogometni/fudbalski savez BiH pozivaju Vas na Revijalnu utakmicu između očeva i kćerki koja će biti održana u sklopu Festivala ženskog nogometa/fudbala u subotu, 14. jula u 16:00 u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju “Safet Zajko”, Sarajevo.

Kampanja „Izbor, a ne slučajnost!“ počela je sredinom juna potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Populacijskog fonda UN (UNFPA) i Nogometnog/fudbalskog saveza BiH koji definira okvire saradnje na promociji ženskog fudbala i rodne ravnopravnosti u BiH.

Od 2016. godine, UNFPA podržava BiH ženski nogomet kako bi podržao ravnopravnost spolova u sportu, razbio rodne stereotipe, poboljšao samopouzdanje djevojaka i žena i doprinio njihovom ukupnom zdravlju.

Back To Top