skip to Main Content

Pokrenuta interna istraga povodom neisporučenih pošiljki

Premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović i ministar obrazovanja i nauke Zlatan Muratović razgovarali su danas sa direktorom Centar pošta Tuzla Adinom Huremovićem o slučaju neisporučenih pošiljki sa konkursnom dokumentacijom 6 profesora i nastavnika.

Prema riječima direktora Huremovića, u Centru pošta Tuzla u toku je interna istraga nakon koje će, ukoliko bude utvrđen propust, počinioci biti sankcionisani.

Prema konkursu koji je objavilo Ministarstvo obrazovanja, kao i prethodnih godina, „traženu dokumentaciju u originalu, ovjerenoj ili neovjerenoj kopiji, kandidat dostavlja neposredno na protokol škole ili preporučeno putem pošte (na adresu škole)“. Pošiljke šest kandidata, čija konkursna dokumentacija nije dostavljena u škole, poslane su kao obična pismonosna pošiljka čiju sljedivost nije moguće utvrditi. Izražavajući žaljenje, svjesni koliko je opterećujuća neizvjesnost zapošljavanja u obrazovanju i uvažavajući situaciju u kojoj su se našli kandidati čija dokumentacija nije isporučena, i premijer Suljkanović i ministar Muratović ističu da će, ukoliko se utvrdi propust nadležnih organa, kandidatima biti omogućeno pravo učešća u daljnjoj konkursnoj proceduri.

Back To Top