skip to Main Content

Lukavac će uskoro dobiti status Grada

Vlada FBiH je na zadnjoj sjednici podržala odluku Opštine Lukavac o tome da ova lokalna zajednica dobije status Grada, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Ovakvu odluku su opštinske vlasti Lukavca donijele 13. juna 2018. godine.

Vlada FBiH je utvrdila da Opština Lukavac ispunjava sve uslove da bude proglašena gradom, a koji proizilaze iz Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH.

Stoga je Vlada FBiH naložila da Ministarstvo pravde pripremi Nacrt zakona o Gradu Lukavac.

Back To Top