skip to Main Content

Zagreb: Najava seminara o kulturama voća

Zgrabi znanje o modernim, dugovječnim i visoko profitabilnim kulturama voća. Kako na našim prostorima nedostaje iskustva te samim tim i mnogo praktičnog znanja o lateralno rodnim sortama oraha a posljednjih godina broj nasada ove vrste oraha se ubrzano povećava, ULMUS KLUB d.o.o. Zagreb, firma koja posljednjih godina uzima najveće učešće u uvozu i distribuciji ovim sortimentom u Hrvatskoj i Sloveniji po prvi puta organizira stručnu prezentaciju na temu „nove Tehnologije uzgoja lateralno rodnih sorti oraha“.

Prezentacija će biti održana u Hotel Holiday, Jankomir – Zagreb 06.10.2018. sa početkom od 16h. Ulmus Klub inače u Hrvatskoj uspješno posluje od 2013. god. i poznat je po online masovnijoj
distribuciji sadnog materijala u Hrvatskoj i Sloveniji, u BiH posluje pod nazivom NET GREEN doo a od 2018. godine i u Srbiji pod nazivom NET GREEN SRB doo.

Kao odgovoran dobavljač cijepljenih sadnica oraha sorti Chandler, Franquette, Fernor, Fernette, Pedro i dr. za koje postoji vrlo malo praktičnog znanja na našim prostorima, ULMUS KLUB iz Zagreba ovu prezentaciju prvenstveno organizira zbog svojih kupaca a i svih drugih zainteresiranih postojećih ili budućih vlasnika nasada oraha željnih modernih znanja o uzgoju lateralnih sorti oraha i oraha općenito. Glavni predavač na ovoj prezentacije je prof. Dr. Viktor Gjanovski iz Skopja (Makedonia) pri Univerzitetu SV. Kiril i Metodij, osoba koja je duži niz godina aktivna, te paralelno, naučno i praktično prati i izučava plantaže oraha novijeg sortimenta zasnovane na našim prostorima, Bugarskoj i Turskoj također.

Glavni dio prezentacije će biti posvećen nejčešće glavnoj sorti oraha u lateralnim plantažama tj. najtraženija i sve popularnija zadnjih godina Američka sorta oraha Chandler, nakon kojeg dolaze ostale sorte uglavnom oprašivači, te one za veće nadmorske visine kao i za mediteransko područje.

Planiran je uživo prijenos seminara putem oficijelnih facebook stranica kompanije i putem našeg portala.

Back To Top