skip to Main Content

Bolja socijalna podrška kroz jačanje NVO u BiH

Tuzlanska organizacija Amica Educa građanima Tuzle skoro na svakondevnoj osnovi pruža pomoć. Rade najviše sa građanima koji su u stanju socijalne potrebe ili sa građanima koji su u riziku od narušavanja mentalnog zdravlja. Amica Educa samo je jedna od sedam organizacija kojima CARE Češka i CARE International Balkans pružaju novčanu pomoć u sklopu projekta „Bolja socijalna podrška kroz jačanje NVO u BiH“ koji je počeo u maju ove godine, a trajat će naredne dvije.

„Od juna ove godine CARE International Balkans sufinansira inicijativu psihološkog savjetovališta. U okviru toga, pružat ćemo individualnu i grupnu psihosocijalnu podršku građanima kojima je takva pomoć potrebna. Pružat ćemo i supervizijsku podršku osobama koje će raditi sa građanima“ – istakla je Selma Aličić, direktorica Amica Educa iz Tuzle.

Dodala je da je od juna ove godine do sada, direktnu korist imalo najmanje 30 osoba sa područja Tuzlanskog kantona ali i da će CARE i u narednom periodu sufinansirati projekte od kojih će direktnu korist imati građani Tuzle. Nemogućnost institucija vlasti u BiH da obezbjede adekvatnu socijalnu zaštitu marginaliziranim i socijalno ranjivim kategorijama stanovništva, rezultiralo je činjenicom da sve ove ranjive kategorije nerijetko zavise upravo od organizacija civilnog društva, koje su im često jedini izvor edukacije, zaštite i pomoći.

Branislav Tanasijević, projekt menadžer CARE International Balkans istakao je da je inicijativa usmjerena na jačanje socijalne zaštite koju civilni sektor pruža najranjivijim kategorijama stanovništva, a da je sredstva u iznosu od 800 000 eura osigurala Vlada Česke.

„Jako je bitno istaći da je Vlada Češke dobro prepoznala da ne treba samo praviti projekte u kojima se traži od nevladinog sektora da postigne određene ciljeve, da provodi određene aktivnosti, bez da se zapitamo da li njima nešto treba, da bi oni projekat što bolje proveli. Zato je ova inicijativa drugačija. Partnerskim organizacijama pružit će svu potrebnu pomoć kako bi oni pomogli onima kojima je pomoć najpotrebnija“ – pojasnio je Tanasijević. Dodao je i da će kroz inicijativu biti zaposleno 7 mladih bh. stručnjaka.

„Na to smo jako ponosni. Od januara 2019. godine u 7 organizacija bit će zaposleni novi mladi ljudi s ciljem da steknu određena znanja ali i da zaposlenima u tim
organizacijama pruže stručnu pomoć“ – zaključio je Branislav Tanasijević, projekt menadžer CARE International Balkans.

Kroz ovu inicijativu izabranih 7 organizacija (Amica Educa Tuzla, UG “Budućnost” Modriča, Udruženje Duga iz Sarajeva, UG “Otaharin” iz Bijeljine, Sarajevski otvoreni centar, Udruženje oboljelih od celebralne paralize i distrofije Goražde i UG “Nešto više” Istočno Sarajevo sa aktivnostima u Mostaru) proći će intenzivan program jačanja sopstvenih kapaciteta kako bi mogli putem svojih servisa još kvalitetnije odgovoriti na potrebe članova i korisničkih grupa kao što su LGBTIQ populacija, Romi, žene žrtve nasilja, osobe sa poteškoćama.

Back To Top