skip to Main Content

Lukavac: Optužnica protiv osam boraca ARBiH

Optužnica je podignuta protiv:

1. Zijada Srabovića, rođenog 26.02.1961. godine u Tuzli,
2. Refika Morankića zv.”Fiko”, rođenog 19.10.1952. godine u mjestu Modrac,
3. Ahmeta Bajrića, zv.”Ahmo”, rođenog 28.02.1965. godine u mjestu Liješnica,
4. Abida Arapčića, rođenog 02.03.1969. godine u Tuzli,
5. Senaida Ćosića, zv.”Žera”, rođenog 09.12.1957. godine u mjestu Modrac,
6. Pašage Čajića, zv.”Čaja”, rođenog 02.09.1969. godine u Lukavcu,
7. Samira Džambića, zv. “Džambo”, rođenog 11.04.1972. godine u Lukavcu,
8. Mirsada Žilića, zv.”Žila” i “Mirso”, rođenog 22.03.1964. godine u Tuzli.

Optuženi se terete da su za vrijeme rata i oružanog sukoba u BiH, u svojstvu komandanata i pripadnika TO Lukavac, Vojne policije, tzv. „Fikine jedinice“ i HVO-a Modrac, postupali suprotno odredbama ženevskih konvencija o zaštiti civilnog stanovništva za vrijeme rata. Javlja KLIX.ba

Back To Top