skip to Main Content

Lukavac: Konkurs za poetski maraton

U povodu 28. pjesničkog memorijala “Avdo Mujkić” JU Javna biblioteka Lukavac u saradnji sa Grupom Lucido raspisuje Međunarodni konkurs poezije koja će, nakon selekcije po ocjeni stučnog žirija, biti objavjena u zajedničkom Zborniku pjesama.

Do sada neobjavljeni radovi autora sa slobodnom tematikom ne smiju biti duži od 25 redova uključujući i naslov i prorede, moraju biti napisani na latinici,na bosanskom, srpskom ili hrvatskom jeziku,( pjesme na stranim jezicima neophodno je prevesti na gore navedene jezike) u proredu Times New roman 12, a krajnji rok za dostavljanje je 25.02.2019. godine putem e-mail adrese : bibliotekalukavac@gmail.com.

Autori, čiji radovi budu zadovoljii kriterije stručnog žirija, imenovanog od strane Organizacionog odbora manifestacije, dužni su uplatiti kotizaciju, najkasnije 4 dana nakon obavijesti žirija. 

Visina kotizacije iznosi 20,00 KM za autore koji uplaćuju na području Bosne i Hercegovine ili 15 EUR za devizno plaćanje, za uplate iz inozemstva. Kotizaciju za učešće ne uplaćivati dok se ne dobije potvrda stručnog žirija da je rad autora pripremljen za štampanje za Zbornik.

Članovi žirija i organizacionog odbora također mogu učestvovati autorskim djelima te će ista biti objavljena u posebnom dijelu Zbornika, ali ne mogu učestvovati u takmičarskom dijelu.

JU Javna biblioteka Lukavac se ograđuje od bilo koje radnje u smislu otuđenja ili fasifikata pjesama.
JU Javna biblioteka Lukavac dužna je autorima čiji se radovi nalaze u Zborniku isti uručuti u toku manifestacije ili naknadno putem pošte.

Autorima se ne isplaćuje honorar za djela. Tri najbolja djela, po ocjeni stručnog žirija bit će nagrađena. Pjesme je potrebno dostaviti sa naslovom, pod punim imenom i prezimenom autora, kraćom biografijom, kontakt adresom i telefonom. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

28. po redu Pjesnički memorijal “Avdo Mujkić” (poetski maraton) u trajanju od 29.03.2019 -30.03.2019 godine bit će propraćen bogatim programskim sadržajem za učesnike i posjetiteje.

Detaljnije informacije možete dobiti putem sljedećih kontakata:
Tel : +387 35 554 538
e-mail: bibliotekalukavac@gmail.com

Back To Top