skip to Main Content

OHR: Jednostrani potezi ne doprinose miru i stabilnosti

Trenutačni politički diskurs o pričuvnom sastavu policije u entitetima, koji je počeo jednostranim potezom Republike Srpske u vezi s ovim pitanjem, ne doprinosi miru i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Dapače, time je pokrenuta negativna spirala nepovjerenja i međusobnog natjecanja, pa čak i straha. Ovakva dinamika je zabrinjavajuća s obzirom da se njome ugrožava stabilnost stvaranjem tenzija i podjela u zemlji od kojih, u konačnici, građani BiH nemaju nikakve koristi.

Umjesto jednostranoga uvođenja pričuvnog sastava policije, organi vlasti na svim razinama trebaju raditi na boljoj suradnji kako bi javnu sigurnost podigli na najvišu razinu i omogućili sigurno okružje. Ne postoji uvjerljivo opravdanje za jednostranu uspostavu pričuvnog sastava policije. Imigracija i politika u vezi s izbjeglicama i azilom su ustavna nadležnost državnih institucija, te njihove kapacitete treba ojačati. To bi bio odgovarajući primjer bolje suradnje.

U tom kontekstu, pozivamo vlasti Republike Srpske da ne nastavljaju sa zakonodavnim postupkom u vezi sa Zakonom o policiji i unutarnjim poslovima, nego da pokrenu dijalog sa svojim partnerima na državnoj i federalnoj razini, kao i s međunarodnom zajednicom.

Back To Top