skip to Main Content

Senija Nukić vezom do hadža (Video)

U Lukavcu je predstavljena izložba ručnih radova Senije Nukić iz Poljica. Senija je dvije godina svilenim koncima prepisivala Kur anske stranice vezom. Cilj joj je da svoje radove proda i da sa tim novcem ode na hadž. 

 

[huge_it_video_player id=”454”]
Back To Top