skip to Main Content

KCUS apeluje na građane

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu apeluje na sve građane, koji nisu hitni slučajevi ili životno ugroženi, da ne dolaze na dijagnostičko radiološke i laboratorijske pretrage.

KCUS trenutno prima na dijagnostičke pretrage (biohemijske, mikrobiološke, hematološke)  i radiološku dijagnostiku isključivo vitalno ugrožene onkološke i  pedijatrijske pacijente,  za  usluge sekundarnog B i tercijarnog  nivoa.

Redovne terapijske usluge pružaju se onkološkim i dijaliznim pacijentima, te trudnicama sa komplikacijama trudnoće i dijagnosticiranom trombofilijom. 

Hitni operativni program odvija se po ustaljenom protokolu.

Lijekovi za određene grupe pacijenata izdaju se na recepciji KCUS, uz prethodni dogovor sa odgovornim ljekarima.

Strogim preventivnim mjerama spriječit ćemo širenje Corona virusa.

APELUJEMO na građane da budu maksimalno savjesni i odgovorni u cilju zaštite zdravlja, te se striktno pridržavaju uputa Kriznog štaba Kantona Sarajevo.

 

Back To Top