skip to Main Content

RAK apeluje na odgovorno, tačno i oprezno izvještavanje

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) apeluje na pružaoce medijskih usluga da izvještavaju odgovorno, tačno i oprezno o aktuelnoj pandemiji korona virusa.

Svjetska zdravstvena organizacija je izvještavanje o korona virusu označila kao “masovnu infodemiju”, odnosno stanje u kojem mediji plasiraju oprečne informacije, kao i dezinformacije što može da prouzrokuje stvaranje panike među građanima.

S tim u vezi, Agencija apeluje na medije da prilikom izvještavanja o ovoj temi pristupe profesionalno, pozivajući se na vjerodostojne izvore i protokole nadležnih organa, na način da se informacije objavljuju bez senzacionalizma i širenja dezinformacija koje bi mogle uticati na širenje straha, panike i uznemirenosti šire javnosti.

Pored toga, Agencija podsjeća na odredbu koja propisuje da je svaki pružalac medijskih usluga obavezan, na zahtjev nadležnog organa, bez naknade objaviti proglase i službena saopštenja u situacijama koje mogu predstavljati rizik po zdravlje i živote građana, sigurnost zemlje, te javni red i mir.

Back To Top