skip to Main Content

Koordinacija boračkih Saveza TK: Pridržavajte se uputa Kriznih štabova

Koordinacija boračkih Saveza Tuzlanskog kantona moli sve pripadnike i članove boračkih saveza okupljenih u Koordinaciju boraca TK da se strogo pridržavaju uputa Kriznih štabova svih nivoa vlasti po pitanju epidemiološke situacije izazvane korona virusom (COVID-19).

Mole se svi bivši borci da zajedno sa svojim porodicama na miran i dostojanstven način kako smo to znali i u najtežim danima odbrane Bosne i Hercegovine poštuju sve upute nadležnih institucija i budu pozitivan primjer dosljednosti sprovođenja svih naredbi, te na taj način pokažu visok stepen odgovornosti za sve građane Bosne i Hercegovine.

Također, pozivamo sve nadležne institucije i Vladu Tuzlanskog kantona da računaju na našu podršku i pomoć za sve situacije za koje procijene da možemo pomoći i biti korisni svom društvu. Za sve odatne informacije i eventualne potrebe koje imaju borci sa prostora određene općine i grada upućuju se na predsjednike i sekretare tih organizacija putem mobilnog telefona.

Back To Top