skip to Main Content

U februaru najveći broj migranata iz Afganistana

Vlada TK prihvatila Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova TK o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za februar 2020. godine. Analizom aktivnosti policijskih službenika Uprave policije MUP-A TK u vezi sa problematikom koja se odnosi na prisustvo migranata na području Tuzlanskog kantona u vremenskom periodu

01.02.-29.02.2020.godine, može se konstatovati da se kontinuirano preduzimaju naložene službene mjere i radnje, s ciljem održavanja povoljnog stanja sigurnosti na našem kantonu. Prema informacijama koje su prikupili policijski službenici Uprave policije MUP-a TK u saradnji sa Službom za poslove sa strancima – Terenski centar Tuzla na području Tuzlanskog kantona u vremenskom periodu u februaru je evidentirano 1.008 migranata. Radi se o migrantima koji su iskazali namjeru za azil u Službi za poslove sa strancima – Terenski Centar Tuzla. Prema državi porijekla evidentiranih migranata najveći broj dolazi iz Afganistana 525, zatim Pakistana 367, Bangladeša 31, Irana 29, Indije 25, Maroka 12, Palestine 4, Egipta 3, Kube i Zapadne Sahare po 2 i Iraka i Kameruna po 1.

Od strane Službe za poslove sa strancima izrečena je 1 mjera prema migrantu, koja sadržava mjere zabrane. U posmatranom vremenskom periodu evidentirana su 4 sigurnosno interesantna dogadaja u kojim su učestvovali migranti. Četiri događaja dokumentovana su podnošenjem izvjšstaja o učinjenom krivičnom djelu i to: nanošenje teških tjelesnih ozljeda – 1 krivično djelo, nanošenje teških tjelesnih ozljeda u pokušaju – 1krivično djelo i teška krađa – 2 krivična djela. Pojačan priliv migranata u februaru 2020. godine u kojem je evidentirano 1.008 migranata, u odnosu na februar 2019. godine kada je evidentirano 56 migranata predstavlja enorman porast i ukoliko se ovakav trend nastavi postoji bojazan da se bez adekvatnog uključivanja državnih organa nadležnih za migracije u rješavanju prisustva migranata na području našeg kantona, Uprava policije neće se moći kvalitetno nositi sa navedenom problematikom a da istovremeno ne ugrozi obavljanje redovnih poslova i zadataka, stoji u Informaciji.

Back To Top