skip to Main Content

UPFBiH poziva zastupnike u Predstavničkom domu da ne usvoje Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica koji je dostavila Vlada FBiH

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine pozvalo jezastupnike u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH da ne usvoje Prijedlog zakona o
ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica koji je Vlada FBiH uputila Parlamentu FBiH radi razmatranja i svajanja po hitnom postupku. Iz UPFBiH upozoravaju da ukoliko se Zakon usvoji u predloženom obliku da će biti usvojeno loše zakonsko rješenje koje će imati višestruke negativne posljedice na privredu FBiH.

UPFBiH je zatražilo od predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Mirsada Zaimovića da Prijedlog zakona ne uvrštava te da se o njenu ne raspravlja na dnevnom redu današnje sjednice. Zbog kratkog vremena od objave autentičnog teksta Prijedloga zakona do početka zakazane sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, praktično je nemoguće pripremiti i dostaviti kvalitetne amandmane kojima bi se značajno poboljšao tekst Prijedloga zakona, a samim tim osiguraju kvalitetnija rješenja za kompanije. Zbog toga traže da se Zakon ne usvajate na današnjoj sjednici kako bi se omogućilo amandmansko djelovanje na Prijedlog Zakona koji je usvojila Vlada FBiH.

Iz UPFBiH upozoravaju da će ukoliko se usvoji Prijedlog Zakona u tekstu koji je predložila Vlada FBiH mnoge kompanije, naročito u segmentu malih i srednjih preduzeća koja su morala obustaviti proizvodnju, biti prisiljene otpustiti radnike, jer već sada imaju problem sa isplatama minimalnih plaća, direktnih i indirektnih poreza i doprinosa za mart. Iz UPFBiH naglašavaju da zastupnici u Parlamentu FBiH trebaju odbiti usvojiti predloženi tekst Zakon. Smatramo da je u interesu cijele društvene zajednice da se donese Zakon sa kvalitetnim rješenjima, koji će pomoći očuvanju radnih mjesta i privrednih tokova sa pozitivnim efektima koji će zaista ublažiti negativne efekte na ekonomiju koji su izazvani pandemijom korona virusa.

Back To Top