skip to Main Content

Isti uslovi ugovora za sve korisnike telekomunikacijskih usluga

Slijedom brojnih prigovora korisnika telekomunikacijskih usluga, Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) podsjeća operatore telekomunikacijskih usluga da nakon isteka ugovornog roka svi korisnici imaju pravo da stupaju u novi ugovorni odnos po istim ugovornim uslovima. Različito tretiranje zahtjeva za sklapanje pretplatničkog ugovora predstavlja diskriminaciju korisnika.

Prema prigovorima, operatori odbijaju zaključivanje ugovora prema uslovima akcijske ponude, „starim“ korisnicima, kojima je istekao ugovorni period, te s njima, nove ugovore zaključuju pod znatno nepovoljnijim uslovima nego što to čine sa „novim korisnicima“. Agencija na ovaj način skreće pažnju operatorima da ne postoji takozvani „novi“ i „stari“ korisnik, već se svi korisnici telekomunikacijskih usluga moraju tretirati jednako. Ovakav način poslovanja sadrži elemente nelojalne konkurencije sa primarnim ciljem privlačenja korisnika drugih operatora, ne na osnovu kriterija kvaliteta i sadržaja usluge, već isključivo na osnovu nerealno ponuđenih pogodnosti.

Agencija je naložila operatorima da odmah usklade poslovne ponude na način da svim korisnicima omoguće iste pogodnosti i prestanu sa ovakvim načinom poslovanja, jer će u suprotnom Agencija preduzeti odgovarajuće mjere. Ovo se ne odnosi na korisnike kojima još uvijek traje obavezni period korištenja usluge.

Back To Top